Sumarafleysingar Slökkvilið Fjarðabyggðar

Slökkvilið Fjarðabyggðar óskar eftir að ráða starfsmenn í sumarafleysingar á slökkvistöðinni að Hrauni á Reyðarfirði. Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu við sjúkraflutninga og slökkvistörf. Leitað er að áhugasömum aðilum sem leggja metnað í faglegt og gott starf þar sem traust og samheldni ríkir.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Sjúkraflutningar
 • Slökkvistörf
 • Þátttaka í æfingum og þjálfun annarra viðbragðsaðila.
 • Umhirðu húss, tækja og búnaðar og annarri þeirri vinnu er fellur til á slökkvistöð.
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði 8. gr. reglugerðar nr.792/2001, m.a.
 • Hafa góða líkamsburði, vera andlega og líkamlega heilbrigðir, reglusamir og háttvísir, hafa góða sjón og heyrn, rétta litaskynjun og vera ekki haldnir lofthræðslu eða innilokunarkennd.
 • Æskilegt er að hafa gild ökuréttindi til að stjórna vörubifreið (C-réttindi)
 • Hafa iðnmenntun sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna eða sambærilega menntun (stúdentspróf) og reynslu.
 • Að auki þurfa umsækjendur að standast læknisskoðun og þrekpróf.
 • Hafa jákvætt hugarfar
 • Hafa framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
 • Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að hafa á sér gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.
 • Menntun og/eða reynsla af starfi slökkviliðs- og/eða sjúkraflutningamanna er kostur
Fríðindi í starfi

Líkamsræktaraðstaða