Náttúrurannsóknir – Skemmtileg blanda útivistar og úrvinnslu.

Náttúrurannsóknir – Skemmtileg blanda útivistar og úrvinnslu.

Okkur vantar öflugan liðsfélaga með brennandi áhuga á náttúrufari.
Viðfangsefni okkar eru fjölbreytt og á ólíkum sviðum náttúrurannsókna. Við stundum m.a. rannsóknir og vöktun á hreindýrastofninum, fuglum, gróðri og lífríki í ám og sjó. Störfin eru góð blanda af útivist og úrvinnslu. Verkefni geta verið t.d. verkefnastjórn og þróun nýrra verkefna, rannsóknir á vettvangi, greiningar, kortagerð, gerð vefsjáa og fræðsluefnis, allt í takt við sérsvið umsækjenda. Á litlum vinnustað hjálpast allir að við ólík verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í náttúrufræðum, landupplýsingatækni eða á sambærilegum sviðum
• Framhaldsmenntun er kostur
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Þátttaka í skemmri vettvangsferðum fjarri heimili
• Góð íslensku – og enskukunnátta
• Góð þekking á greiningu og framsetningu gagna er kostur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Vilji til að ganga í ólík störf
Um er að ræða 100% starf eða eftir samkomulagi.

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi Náttúrustofu Austurlands við FÍN eða hlutaðeigandi stéttarfélag.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Ráðið er tímabundið í eitt ár með möguleika á framlengingu.
Upplýsingar veitir Kristín Ágústsdóttir forstöðumaður (s: 477-1774 eða [email protected]). Umsókn með ferilskrá, meðmælum og bréfi þar sem fram komi hvers vegna umsækjandi vill starfa á Náttúrustofu Austurlands, hvað hann hefur fram að færa og hvaða verkefni hann brennur fyrir.
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars n.k.
Náttúrustofa Austurlands er með skrifstofur í Neskaupstað og á Egilsstöðum. Sjá nánar á www.na.is

Deila