Verkefnisstjóri í stafrænni umbreytingu

Verkefnisstjóri í stafrænni umbreytingu – tæknistefnu og tæknistrúktúr

Samband íslenskra sveitarfélaga leitar að tveimur framsýnum og metnaðarfullum verkefnastjórum til að starfa í nýju stafrænu teymi sveitarfélaganna á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Teymið mun vinna að framkvæmd sameiginlegra verkefna á sviði stafrænna umbreytinga. Annars vegar með áherslu á verkefnisstjórnun vegna þróunar sameiginlegrar þjónustulausna og þekkingarvefs og hins vegar vegna mótunar tæknistefnu og tæknistrúktúrs. Um er að ræða störf til tveggja ára og verður teymið leitt af leiðtoga stafræna teymisins.

Þeir sem ráðnir verða þurfa að hafa skýra sýn á þau tækifæri sem stafræn umbreyting felur í sér, frumkvæði, kraft og metnað til að hrinda breytingum í framkvæmd með góðum árangri. Þeir þurfa að búa yfir góðum samskipta- og samstarfshæfileikum, getu til að taka ákvarðanir og breiðri þekkingu sem nýtist í starfi. Mikil áhersla verður lögð á góða samvinnu innan teymisins, góðan starfsanda, traust, sjálfstæði og árangur.

Helstu verkefni
• Leiða vinnu sem miðar að því að auka hagkvæmni í rekstri tækniumhverfis sveitarfélaga, tækifæri í samrekstri og gerð heildarsamninga um hugbúnaðarkaup.
• Stuðla að bættri hagnýtingu gagna og upplýsingatækni í rekstri tækniumhverfis
sveitarfélaga.
• Leiða vinnu við gerð tæknistefnu fyrir sveitarfélögin sem styður stefnumörkun
stafrænnar umbreytingar sveitarfélaganna.
• Áætlanagerð og áhættustýringu verkefna sem snúa að sameiginlegri innviðauppbyggingu á sviði upplýsingatækni.
• Verkefnastjórnun sameiginlegra stafrænna verkefna sveitarfélaga og stuðningur
við innleiðingu.
• Vinna að einföldum og snjöllum lausnum með hagsmuni allra sveitarfélaga
að leiðarljósi.
• Þátttakandi í ávinningsmati og forgangsröðun sameiginlegra verkefna
sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu.
• Fylgja eftir og miðla sjónarmiðum sveitarfélaga á sviði upplýsingatækni.
• Uppbygging stuðningsefnis og verkfæra fyrir stafræna umbreytingu sveitarfélaga.
• Stuðla með virkum hætti að auknu samstarfi sveitarfélaga og ríkis á sviði
upplýsingatækni.

Hæfnikröfur
• Háskólapróf skilyrði, meistarapróf er kostur eða reynsla sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af uppbyggingu upplýsingatæknimála og stafrænni umbreytingu.
• Geta til að stýra verkefnum, setja upp skipulag og áætlanir og fylgja þeim eftir.
• Þekking og reynsla af faglegri verkefnastjórnun í stafrænni umbreytingu þar sem
margir hagaðilar koma að verkefnum.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og geta til að koma skoðunum,
upplýsingum og röksemdarfærslum frá sér á skýran hátt.
• Hæfni til að greina og túlka gögn og upplýsingar á auðskiljanlegan hátt.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
• Yfirsýn og þekking á markaðsþróun upplýsingatæknimála og tækifærum.
• Mjög góð færni í ræðu og riti á íslensku og ensku, ásamt kunnáttu í einu
Norðurlandamáli.

Frekari upplýsingar um starfið
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem býður upp á opið vinnuumhverfi og samheldinn starfsmannahóp. Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á vefsíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að finna nánari starfslýsingu sem og mannauðsstefnu sambandsins.

Sérstaklega er vakin athygli á því að þeir sem ráðnir verða geta haft starfsstöð utan höfuðborgarsvæðisins á einhverjum af þeim starfstöðvum sem Byggðastofnun hefur kynnt
fyrir störf án staðsetningar, og má finna á vefsíðu stofnunarinnar eða sambærilegri aðstöðu.
Umsækjendur eru beðnir um að tilgreina ósk um starfsstöð utan höfuðborgarsvæðis í umsókn sinni. Sambandið mun í því tilviki gera samning við ábyrgðaraðila viðkomandi starfsstöðvar um notkun hennar í þágu starfsins. Starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu er á skrifstofu sambandsins að Borgartúni 30. Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf – verkefnastjórnun og vefumsjón eða Umsókn um starf – tæknistefna og tæknistrúktúr, berist eigi síðar en 28. febrúar nk. til Sambands íslenskra sveitarfélaga,
Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, eða á netfangið [email protected]

Deila