Lausar stöður leikskólakennara

Tjarnaskógur auglýsir lausa til umsóknar 100% stöðu leikskólakennara frá og með október 2023.

Leikskólinn Tjarnaskógur er 9 deilda leikskóli með 158 börn á tveimur starfsstöðvum. Leikskólinn Tjarnarskógur er að vinna að innleiðingu á Uppeldi til ábyrgðar og horfir til fjölgreindarkenningar Howard Gardners í starfsaðferðum sínum. Einkunnarorð skólans eru: gleði, virðing, samvinna og fagmennska.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Leikskólakennaramenntun. Ef ekki fæst leikskólakennari verður ráðinn starfsmaður með aðra uppeldismenntun eða leiðbeinandi
  • Góð hæfni í mannlegum samskiptum
  • Áhugi á að vinna með börnum
  • Sveigjanleiki, áreiðanleiki og stundvísi
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
  • Góð íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um leikskólann, www.tjarnarskogur.is

Umsóknarfrestur er til 22. september 2023.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins og viðkomandi stéttarfélags.

Einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um stöðuna.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Herdís Pálsdóttir, leikskólastjóri, í síma 470 0660 eða á netfanginu [email protected]

Sótt er um störfin á heimasíu Múlaþings www.mulathing.is undir „störf í boði“.

Öllum umsóknum skal fylgja yfirlit yfir nám og/eða fyrri störf ásamt kynningarbréfi.

Umsækjendum er bent á að kynna sér fræðslubréf um vinnslu Múlaþings á persónuupplýsingum starfsumsækjenda, sem finna má á heimasíðu sveitarfélagsins www.mulathing.is.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá félagsþjónustu, skólum og frístund þurfa að veita heimild til að leitað sé upplýsinga úr sakaskrá hjá Ríkissaksóknara. Vinnustaðir Múlaþings eru reyklausir og fjölskylduvænir.