Tæknifólk á Austurlandi

Hefur þú áhuga á að stuðla að sjálfbæru samfélagi?

Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði verkfræði sem nálgast öll verkefni með sjálfbærni að leiðarljósi. Vegna aukinna umsvifa leitum við að einstaklingum til að slást í hóp samhentra verkfræðinga og tæknimenntaðra starfsfólks með fjölþætta reynslu á sviði orkunýtingar, iðnaðar og mannvirkja.

Mannvit óskar eftir öflugu tæknifólki í krefjandi og fjölbreytt verkefni á starfsstöð Mannvits á Austurlandi. Starfið felst í að sinna ráðgjafarverkefnum, hönnun og eftirliti við mannvirkjagerð.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Sc. eða M.Sc. í byggingarverkfræði, tæknifræði eða ybggingarfræði eða sambærileg menntun
  • Starfsreynsla við mannvirkjagerð er kostur
  • Öflug liðsmanneskja með jákvætt viðhorf og góða færni í mannlegum samskiptum
  • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Súsanna Helgadóttir, [email protected], mannauðsráðgjafi

Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Mannvits: https://www.mannvit.is/um-mannvit/fyrirtaekid/starfsumsokn