Ljósmóðir – HSA – Fjölskyldudeild – Neskaupstaður

Ljósmóðir – HSA – Fjölskyldudeild 

Fjölskyldudeild HSA óskar eftir að ráða ljósmóður til starfa í afleysingu í 1 ár eða eftir frekara samkomulagi. Starfshlutfall er 70-100%. Það ersamkomulagsatriði hvernig starfshlutfallið skiptist milli heilsugæslu og fæðingadeildar. Starfið veitist frá 1. september 2020- 31. ágúst 2021 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Vaktljósmóðir við fæðingadeild Umdæmissjúkrahúsins í Neskaupstað og mæðra og ungbarnavernd við heilsugæslur HSA.

Hæfnikröfur
Íslenskt ljósmæðraleyfi er skilyrði. Íslenskt hjúkrunarleyfi er kostur.
Lögð er áhersla á metnað í starfi, teymisvinnu, jákvæðni og sveigjanleika. Íslenskukunnátta áskilin. Ökuréttindi eru nauðsynleg.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Ljósmæðrafélag Íslands hafa gert.
Umsóknum skal skilað rafrænt til HSA með því að fylla út umsóknarform á vefsíðu stofnunarinnar www.hsa.is undir flipanum Laus störf.

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við ráðningar. Tóbaksnotkun og eða notkun rafretta er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá Djúpavogi til Vopnafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað og þar er fæðingardeild HSA. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins.

HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Fjölskyldudeild tilheyrir bæði sjúkra og heilsugæslusviði og þar starfa að jafnaði fjórar ljósmæður á vöktum og bakvöktum allan ársins hring.

Fæðingadeild HSA er ljósmæðrarekin C1 fæðingarstaður þar sem undanfarin ár hafa verið 70-80 fæðingar á ári. Einnig sinna vaktljósmæður bráðatilvikum í barneignaferlinu og sinna fjölskyldum í sængurlegu.

Ljósmæður Fjölskyldudeildar sinna mæðravernd og ungbarnavernd upp að 9 vikum á heilsugæslum HSA.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 24.08.2020

Sótt er um starfið hér.

Nánari upplýsingar veitir
Sigríður Kristinsdóttir – [email protected] – 470-1450
Oddný Ösp Gísladóttir – [email protected] – 470-1459 & 899-4301

Deila