Gæðastjóri óskast hjá Loðnuvinnslunni hf., Fáskrúðsfirði

Helstu verkefni og ábyrgð:
Gæðastjóri hjá Loðnuvinnslunni ber ábyrgð á viðhaldi og þróun á gæðakerfi fyrirtækisins í samstarfi við aðra starfsmenn. Því er mikilvægt að viðkomandi vinni vel í teymi sem og sjálfstætt.

Starfssvið:
• Innleiðing vottana
• Viðhald og þróun á gæðakerfi
• Samskipti við viðskiptavini
• Þróun nýrra ferla
• Forysta í gæðamálum

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matvælafræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á matvælavinnslu er æskileg
• Þekking og/eða reynsla á innra eftirliti byggðu á HACCP
• Æskilegt að þekkja BRC og/eða ISO
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði, jákvæðni og góð samskiptahæfni

Loðnuvinnslan er rótgróið sjávarútvegsfyrirtæki í fremstu röð og fer öll starfsemi fyrirtækisins fram á Fáskrúðsfirði. Áhugavert tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling.

Starfið hentar umsækendum af báðum kynjum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Elmarsdóttir mannauðsstjóri í síma 892-7484 en umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið [email protected]

Umsóknarfrestur til og með 25. september 2019.

Deila