Yfirlæknir – sérfræðingur í geðlækningum

Yfirlæknir – sérfræðingur í geðlækningum

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða geðlækni í starfshlutfall eftir samkomulagi. Staðan veitist frá 01.07.2020 eða eftir nánara samkomulagi.

Austurland er stórt og dreifbýlt með um ellefu þúsund íbúa, þar sem HSA sinnir heilsugæslu á 11 starfsstöðvum, rekur Umdæmissjúkrahús Austurlands í Neskaupstað og þrjár hjúkrunardeildir. HSA kemur að kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema í heimilislækningum. Lögð er áhersla á þverfaglega samvinnu lækna með öðru fagfólki, með metnað og framsækni að leiðarljósi til þróunar heilbrigðisþjónustu. Um þriðjungur viðfangsefna í heilsugæslu er geðrænn vandi. Í HSA starfar geðheilsuteymi og innan þess starfa nú sálfræðingar, félagsráðgjafi, iðjuþjálfi, hjúkrunarfræðingur og sjúkraþjálfari

Helstu verkefni og ábyrgð
Er forstjóra og framkvæmdastjórn HSA ráðgefandi um skipulag og framkvæmd geðheilbrigðisþjónustu.
Situr í geðheilsuteymi HSA.
Hefðbundin geðlæknisstörf og þátttaka í þróun og framkvæmd fjargeðheilbrigðisþjónustu.
Klínísk ráðgjöf við lækna, kennsla og handleiðsla fagfólks.
Þátttaka í vísindastarfi, gæða- og umbótaverkefnum.

Hæfnikröfur
Fullgild sérfræðiréttindi í geðlækningum.
Sjálfstæði í starfi, skipuleg vinnubrögð og faglegur metnaður.
Reynsla af stjórnun er kostur en ekki skilyrði fyrir ráðningu.
Reynsla af og vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu).
Reynsla af starfi í geðheilsuteymi er kostur.
Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki, jákvæðni og sveigjanleiki. Íslenskukunnátta áskilin.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, starfsreynslu, kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat HSA byggist á innsendum umsóknargögnum. Notkun tóbaks og rafretta er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.
Í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 í 35. grein um Stöðunefnd lækna, kemur fram að: Ráðherra skipar þrjá lækna í nefnd, samkvæmt tilnefningu Læknafélags Íslands, Háskóla Íslands og landlæknis, er metur faglega hæfni umsækjenda um stöður framkvæmdastjóra lækninga og annarra stjórnenda lækninga á heilbrigðisstofnunum sem ríkið rekur.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 29.05.2020

Nánari upplýsingar veitir
Pétur Heimisson – [email protected] – 470-3052 & 860-6830
Emil Sigurjónsson – [email protected] – 470-3053 & 895-2488

Stjórn og skrifstofa
Lagarás 22
700 Egilsstaðir

Smellið hér til að sækja um starf

Deila