Verkefnisstjóri við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Breiðdalsvík

Verkefnisstjóri við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Breiðdalsvík

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands auglýsir laust til umsóknar starf verkefnisstjóra við nýtt Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Breiðdalsvík.

Stofnun rannsóknasetra Háskóla Íslands er að koma á fót Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Breiðdalsvík, á grunni starfsemi Breiðdalsseturs ses. Rannsóknasetrinu er einkum ætlað að sinna rannsóknum á sviði jarðfræði og málvísinda. Aðsetur þess verður í Gamla Kaupfélaginu.

Helstu verkefni og ábyrgð
Samstarf er milli rannsóknasetursins og Náttúrufræðistofnunar Íslands um starf verkefnisstjórans. Starf hans mun m.a. lúta að borkjarnasafni Náttúrufræðistofnunar Íslands sem staðsett er á Breiðdalsvík og fleiri verkefnum Náttúrfræðistofnunar Íslands. Önnur verkefni hans munu lúta að fjölbreyttri öflun gagna í vettvangsferðum, kortlagningu, umsjón gagnagrunna, úrvinnslu og kynningu á niðurstöðum í ræðu og riti. Verkefnisstjórinn mun einnig koma að öðrum verkefnum rannsóknasetursins eins og greinaskrifum, sjóðasókn og móttöku nemenda og hópa.

Innan Stofnunar rannsóknasetra Háskóla Íslands eru starfrækt 10 sjálfstæð rannsóknasetur víða um land. Markmið stofnunarinnar er m.a. að skapa aðstöðu til rannsókna á landsbyggðinni og vera vettvangur samstarfsverkefna háskólans við sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga á landsbyggðinni. Rannsóknir eru meginviðfangsefni rannsóknasetranna og eru viðfangsefnin fjölbreytt og tengjast nærumhverfi setranna með einhverjum hætti. Lögð er rík áhersla á áhrif og gæði rannsókna og hagnýtingu rannsóknaniðurstaðna.

Hæfnikröfur
>> Háskólapróf í jarðvísindum, meistarapróf er æskilegt.
>> Reynsla af vettvangsferðum, öflun gagna og umsjón gagnasafna er æskileg.
>> Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, lipurð í mannlegum samskiptum.
>> Gott vald á ensku og íslensku.
>> Reynsla af alþjóðasamstarfi, af þverfræðilegu samstarfi og sókn í rannsóknasjóði er kostur.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara hafa gert.
Verkefnisstjórinn verður starfsmaður Háskóla Íslands en hefur starfsaðstöðu við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Breiðdalsvík. Um fullt starf er að ræða og er búseta á svæðinu skilyrði.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans, sjá hér: http://www.hi.is/haskolinn/jafnrettisaaetlun#markmid2.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands, sjá hér: https://www.hi.is/haskolinn/malstefna_haskola_islands.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 28.09.2020

Nánari upplýsingar veitir
Sæunn Stefánsdóttir – 525 4041

Deila