Stuðningsfulltrúi óskast til starfa

Brúarásskóli sem er samrekinn grunn- og leiksstjóri óskar eftir að ráða stuðningsfulltrúa við skólann. Viðkomandi þarf að hafa starfshæfi á öllum stigum grunnskólans og á leiksskóla. Reynsla af vinnu með börnum er æskileg.

Í skólanum eru samtals tæplega 50 nemendur. Kennt er í anda Byrjendalæsis og áhersla á fjölbreytta kennsluhætti.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Aðstoðar nemendur og reynir að ýta undir færni og sjálfstæði þeirra.
 • Vinnur undir verkstjórn og í samráði við kennara, verkefnastjóra sérkennslu, annarra ráðgjafa og skólastjóra.
 • Gæsla nemenda í frímínútum og í forföllum kennara.
 • Situr fag-, teymis- og foreldrafundi eftir því sem við á.
 • Þátttaka í starfi grunn- og leiksskólans á þann hátt sem starfskraftar viðkomandi nýtast best hverju sinni.
 • Lausnamiðuð nálgun í öllum aðstæðum og nálgast starfið með sveigjanleika að leiðarljósi í þeim tilgangi að gera gott skólastarf betra.
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Menntun sem nýtist í starfi.
 • Ábyrgð í starfi og stundvísi.
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Samskipta- og samstarfshæfni.
 • Skipulagshæfileikar.
Fríðindi í starfi

Laun eru samkvæmt Sambandi íslenskra sveitafélaga

Umsóknum skal fylgja gott yfirlit yfir nám og störf, ábendingar um meðmælendur sem og almennar upplýsingar um viðkomandi.

Allir einstaklingar, óháð kyni, eru kvattir til að sækja um starfið.

Ráðið er í starfið frá og með 1. ágúst 2024

Nánari upplýsingar veitir Ásgrímur Ingi Arngrímsson skólastjóri Brúarásskóla. netfang: [email protected]   S: 8650800