Starf á Vopnafirði

Austurbrú auglýsir eftir sérfræðingi á starfsstöðina á Vopnafirði.

Hefur þú brennandi áhuga á fræðslu- og nýsköpunarmálum með áherslu á fjölbreytta atvinnuþróun? Áttu auðvelt með að vinna margskonar verkefni? Ertu fær í samskiptum og átt auðvelt með að aðlagast nýjum verkefnum?

Um starfið

Austurbrú auglýsir eftir sérfræðingi á starfsstöðina á Vopnafirði. Verkefni starfsmanns eru á sviði nýsköðunar- og fræðslumála með áhrslu á fjölbreytta atvinnuþróun með sjálfbærni að leiðarljósi. Í starfinu felst mótun, umsjón og framkvæmd verkefna, upplýsingamiðlun, ráðgjöf og samskikpti við frumkvöðla, fyrirtæki og aðra hagaðila.

Við leitum að einstaklingi sem er skapandi, lausnamiðaður og skipulagður og á auðvelt með að draga saman upplýsingar og skapa yfirsýn. Ef þú vilt vinna á faglega krefjandi og skemmtilegum vinnustað, þar sem hvatinn er efling samfélagsins, þá er þetta starfið fyrir þig.

Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst, í að lágmarki 80% starfshlutfalli.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Fræðagarðs.

Fyrirspurnir og umsóknir skal senda Tinnu Halldórsdóttur, yfirverkefnastjóra innri mála ([email protected]).

Umsóknum skal fylgja ferilskrá, kynningarbréf og upplýsingar um meðmælendur.

Umsóknarfrestur er til og með 31. Janúar 2023.

Ábyrgðarsvið

 • Umsjón verkefna; mótun, áætlanagerð og eftirfylgni
 • Ráðgjöf og stuðningur við fyrirtæki og frumkvöðla
 • Samskipti við hagaðila og stofnanir
 • Ráðgjöf við skrif umsókna í samkeppnissjóði
 • Önnur verkefni sem starfsmanni eru falin

Kröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur
 • Mikil hæfni í samskiptum og tengslamyndun
 • Sjálfstæði, frumkvæði og góð skipulagshæfni
 • Innsæi og metnaður í starfi
 • Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og ráðgjöf
 • Góð þekking á samfélagi og atvinnulífi svæðisins er kostur
 • Mjög góð færni í íslensku og ensku
 • Mjög góð tölvu- og tæknifærni