Sérfræðingur í fyrirtækjaeftirlit á Austurlandi

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða sérfræðing í fyrirtækjaeftirliti á Austurlandi með aðsetur á Egilsstöðum

Við leitum að metnaðarfullum, sjálfstæðum og drífandi einstaklingi með mikinn áhuga á vinnuverndarstarfi, til að ganga til liðs við teymi sérfræðinga sem hafa eftirlit með fyrirtækjum og stofnunum skv. lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Starfið heyrir undir sviðsstjóra.

Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í skipulagningu og framkvæmd eftirlits með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustöðum sbr. ákvæði laga nr. 46/1980.
Rannsókn vinnuslysa og gerð skýrslna vegna eftirlits og eftirfylgni með fyrirmælum sem sett eru fram.
Þátttaka í umbótastarfi og þróun eftirlits sem stofnunin sinnir.
Fræðsla og upplýsingagjöf á sviði vinnuverndar. Leiðbeiningar til atvinnurekenda og starfsfólks um góða vinnuvernd með áherslu á forvarnir og góða vinnustaðamenningu.

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi, t.d. iðnnám (meistararéttindi), iðnfræði, grunnnám á háskólastigi (BS/BA próf t.d. á tækni-, heilbrigðis- eða félagsvísindasviði)
Þekking og reynsla sem nýtist í starfi
Góð greiningarhæfni
Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs máls
Kunnátta í ensku og/eða norðurlandamálum er æskileg
Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi er kostur
Góð almenn tölvukunnátta

Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að hluta til.
Starfsþjálfun fer fram við upphaf starfs.
Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og er hlutverk þess að tryggja að allir komi heilir heim úr vinnu. Lykilþættir í starfsemi stofnunarinnar er að stuðla að öruggu og heilsusamlegu vinnuumhverfi með áherslu á forvarnir og eftirlit með vinnuumhverfi vinnustaða og með vinnuvélum og tækjum. Einnig annast stofnunin fræðslu um vinnuvernd, virka innleiðingu öryggismenningar á vinnustöðum og markvissar aðferðir í vinnuverndarstarfi. Vinnueftirlitið tekur jafnframt þátt í rannsóknarstarfi á sviði vinnuverndar. Gildi Vinnueftirlitsins eru frumkvæði, forvarnir og fagmennska. Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.vinnueftirlit.is.

Umsóknarfrestur er til 26. september nk. Umsóknum skal skilað á vefsíðu www.alfred.is. Vinsamlegast sækið um á alfred.is. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Brynjar Þ. Jónasson, sviðsstjóri, í síma 550 4600 eða [email protected]

Frumkvæði – Forvarnir – Fagmennska

Deila