Laus störf sérfræðinga

Félagsþjónusta Múlaþings auglýsir tvö 100% stöðugildi í barna- og fjölskylduvernd. Um framtíðarstörf er að ræða.

Við höfum mikið að gera í snemmtækum stuðningi og vandaðri þjónustu við barnafjölskyldur og leggjum áherslu á að búa starfsmönnum okkar góðar og fjölskylduvænar starfsaðstæður. Við leggjum áherslu á að starfsmenn okkar hafi rúm til þess að sinna störfum sínum af fagmennsku. Til þess að álag sé ekki of mikið á sérfræðinga okkar viljum við fjölga í okkar hópi.

Félagsráðgjafi eða sérfræðingur með skylda menntun, starfar í teymi Austurlandslíkansins er kemur að málefnum barna og fjölskyldna í samstarfi við skóla, leikskóla og heilsugæslu. Teymið starfar að hluta til í leik- og grunnskólum þeirra sveitarfélaga sem standa að Félagsþjónustu Múlaþings. Auk þess að sitja í teyminu, starfar sérfræðingur innan fjölskyldusviðs og sinnir m.a. barnaverndarmálum ásamt öðrum þeim störfum sem almenn tilheyra sviðinu.

Viðkomandi starfar meðal annars eftir barnaverndarlögum nr. 80/2022, farsældarlögum nr. 86/2021, lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/2018, stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og öðrum lögum er lúta að sviðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Þekking og reynsla af félagsþjónustu og barnavernd er kostur
  • Getu og vilja til samvinnu og hæfni til að starfa í teymi og hugsa í lausnum
  • Reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu er kostur
  • Góð alhliða tölvukunnátta, þekking á Navision og OneSystems er kostur
  • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Góðir samskitpahæfileikar og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
  • Kostur að hafa PMTO meðferðarmenntun
  • Bílpróf
  • Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða menntun á uppeldis- eða heilbrigðissviði

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2022

Störfin eru laus nú þegar. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsókn ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið [email protected]

Nánari upplýsingar um störfin veitir Júlía Sæmundsdóttir, félagsmálastjóri, í síma 470 0700.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um stöðurnar.

Vinnustaðir Múlaþings eru reyklausir og jfölskylduvænir.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá félagsþjónustu þurfa að veita heimild til að leitað sé upplýsinga úr sakaskrá hjá Ríkissaksóknara.

Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Alfreðs: Laus störf sérfræðinga | Fjölskyldusvið | Fullt starf Egilsstaðir | Alfreð (alfred.is)