Framkvæmda- og Umhverfisstjóri

Leitað er að einstaklingi með leiðtogahæfileika og ríka umhverfisvitund. Þekking og reynsla af málefnum sveitarfélaga nauðsynleg. Viðkomandi leiðir teymi sérfræðinga og annars starfsfólks í skipulags-, bygginga-, framkvæmda-, viðhalds-, umhverfismálum og náttúruauðlindum nýja sveitarfélagsins. Sveitarfélagið verður stærsta skipulagsumdæmi landsins.

Helstu verkefni:

● Áætlanagerð og rekstur á sviði umhverfismála og framkvæmda
● Starfar með umhverfis- og framkvæmdaráði sveitarfélagsins
● Samstarf við heimastjórnir byggðakjarnanna fjögurra
● Dagleg stjórnun verkefna og starfsfólks
● Ábyrgð á framkvæmdum og viðhaldi eigna sveitarfélagsins
● Ábyrgð á þeim gjaldskrám er undir sviðið heyra
● Samskipti og þjónusta við íbúa og fyrirtæki
● Ábyrgð á framkvæmd og eftirliti með þjónustu sviðsins í skipulags-, byggingar- og umhverfismálum

Menntun, hæfni og reynsla:

● Reynsla af stjórnun með mannaforráð og leiðtogahæfni skilyrði
● Háskólamenntun á sviði bygginga- eða skipulagsmála eða önnur háskólamenntun  sem nýtist í starfi skilyrði
● Þekking og reynsla af framkvæmdaog skipulagsmálum sveitarfélaga
● Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og lausnamiðuð nálgun
● Skipulagshæfni og drifkraftur í starfi
● Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að byggja upp framúrskarandi sveitarfélag

Fjögur sveitarfélög á Austurlandi, Djúpavogshreppur, Borgarfjarðarhreppur, Fljótsdalshérað og Seyðisfjarðarkaupstaður munu sameinast og verður til um 4900 manna sveitarfélag. Áhersla er lögð á skemmtilegt og skapandi samfélag með góða þjónustu við íbúa, vandaða stjórnsýslu og sterka byggðarkjarna með greiðum samgöngum.
Sveitarfélagið hyggst verða leiðandi í nýtingu rafrænna lausna í stjórnsýslu sveitarfélagsins og þjónustu við íbúa.

Umsækjendur geta valið aðalsstarfsstöð í einu af sveitarfélögunum fjórum en munu þjóna öllum íbúum og starfsfólki nýja sveitarfélagsins. Mikilvægt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst og eigi síðar en í september 2020.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Deila