Fjármálasérfræðingur í álframleiðsluteymi í Alcoa

Vilt þú verða hluti af öflugu framleiðsluteymi?

Fjármálasérfræðingur í álframleiðsluteymi Alcoa Fjarðaáls

Við leitum að sjálfstæðum og lausnamiðuðum einstaklingi með brennandi áhuga og þekkingu á fjármálum og framleiðslu í öflugt teymi í álframleiðslu. Framleiðsluferlið skiptist í skautsmiðju, kerskála og kersmiðju. Fjármálasérfræðingur sér um mánaðarleg uppgjör, áætlanagerð, innkaup á þjónustu og vöru, skýrslugerð og vinnur að umbótastarfi innan ferlisins. Alcoa Fjarðaál er hluti af Alcoa Corporation samsteypunni sem skráð er á markaði í kauphöllinni í New York (NYSE).

 

Ábyrgð og verkefni

 • Mánaðaruppgjör framleiðsluteymis og birgðabókhalds
 • Áætlanagerð og spár fyrir framleiðsluteymi
 • Fjárhagslegar greiningar og upplýsingagjöf
 • Stuðningur og þátttaka í lykilverkefnum með stjórnendum og starfsfólki
 • Ýmis önnur verkefni tengd fjármálum og daglegum rekstri

 

Menntun, reynsla og hæfni

 • Háskólapróf í viðskiptafræði, rekstrarfræði eða önnur hagnýt menntun
 • Reynsla af greiningum og þekking á fjárhagsbókhaldi og rekstri er kostur
 • Vandvirkni, frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt
 • Reynsla af notkun fjármálatengdra upplýsingakerfa á borð við Excel
 • Góð samskiptahæfni
 • Góð íslensku- og enskukunnátta

Umsóknir eru trúnaðarmál og er þeim öllum svarað. Frekari upplýsingar veitir Davíð Þór Sigurðarson, framkvæmdastjóri álframleiðslu, í tölvupósti á netfangið [email protected].

Í samræmi við jafnréttisstefnu Alcoa Fjarðaáls og lög nr. 150/2020 eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um. Hægt er að sækja um starfið á www.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar.

 

 

Do you want to be part of a dynamic production team?

Financial analyst in Alcoa Fjarðaál’s aluminium production team

We are looking for an independent and solution-oriented individual with passion and knowledge of finance and manufacturing to join our dynamic aluminium production team. Our production process includes the potroom, the anode rodding shop, and the casthouse. The financial analyst will handle financial reporting, the division’s monthly reporting, cost estimates, procurement of services and products, and improvement implementation with the production teams. The Alcoa Fjarðaál plant is a subsidiary of Alcoa Corporation (NYSE: AA) and is located in East Iceland.

 

Responsibilities and tasks

 • Monthly accounting for production teams and inventory accounting
 • Planning and forecasting for production divisions
 • Financial analysis and disclosure
 • Support and participation in key projects
 • Various other financial and operational tasks

Education, experience, and competencies

 • Business degree, management degree, or other practical education
 • Analytical experience and knowledge of financial accounting and operations is an advantage
 • Diligence, initiative, and ability to act independently
 • Experience using financial information systems, such as Excel
 • Communication skills
 • Good Icelandic and English language proficiency

Applications are confidential and we respond to every candidate’s application. For further information, please contact Davíð Þór Sigurðarson, Aluminium Production Manager, by e-mail at [email protected].

In accordance with Alcoa Fjarðaál’s equality policy and the Icelandic Gender Equality Act no. 150/2020, individuals of all genders are encouraged to apply. For application forms, please see www.alcoa.is. The application deadline is up to and including February 12.

Fríðindi í starfi
 • Mötuneyti
 • Fríar rútuferðir til og frá vinnu
 • Heilsutengdir styrkir
 • Velferðaþjónusta