Fagstjóri í Neskaupstað

Matís óskar eftyir að ráða fagstjóra til starfa í Neskaupstað

Matís rekur starfstöð á Austurlandi sem er staðsett í Múlanum í Neskaupstað. Starfsemin er tvíþætt og skiptist í þjónustumálingar (örveru- og efna) og þróunar- og rannsóknarstörf.

Starfstöðin hefur yfir að ráða öflugu lífmassaveri sem er notað við rannsóknarvinnu sem og til að þjónusta matvæla- og líftækniiðnaðinn í landinu

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Öflun viðskiptavina, samskipti við fyrirtæki, einstaklinga og sveitarfélög
  • Rekstarleg ábyrgð á starfsstöðinni í Neskaupstað
  • Mótun stefnu starfsstöðvarinnar og lífmassavers í Neskaupstað
  • Verkefnaöflun
  • Skipulagning, forgangsröðun og samhæfing verkefna og ælinga
  • Umsjón með starfsmannamálum á starfsstöð

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er kostur
  • Góð færni í mannlegum samskiptum
  • Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður
  • Reynsla af mælingum og öflun og stjórnun rannsóknaverkefna er æskileg

Matís er leiðandi á sviði matvælarannsókna og líftækni. Hjá okkur starfar kraftmikill hópur sem brennur fyrir því að finna nýjar leiðir til að hámarka nýtingu hráefnis, auka sjálfbærni og efla lýðheilsu.

Öll kyn eru hvött til að sækja um. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá auk símanúmers eða tölvupóstfangs hjá meðmælenda.

Nánari upplýsingar um starfið veitir: Guðmundur Stefánsson, fagsviðsstjóri, gst@matis.is, sími 422 5048.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar og hægt er að sækja um starfið í gegnum ráðningarvef Matís: Fagstjóri í Neskaupstað – 50skills