Afgreiðslufulltrúi – Sumarafleysing

Fjarðabyggð auglýsir laust til umsóknar afleysingarstarf afgreiðslufulltrúa á bæjarskrifstofum sveitarfélagsins. Starfstími er frá maí til loka ágúst á þessu ári.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Símasvörun fyrir bæjarskrifstofur og þjónustumiðstöð Fjarðabyggðar
 • Tekur á móti viðskiptavinum og gestum
 • Aðstoðar umsækjendur vegna leyfisumsókna, flutningstilkynninga o.fl.
 • Móttaka pósts og flokkun erinda og skráning
 • Veitir ýmsa stoðþjónustu innan bæjarskrifstofu eins og við undirbúning funda og viðburða
 • Annast innkaup og umsjón með rekstarvörum og minniháttar skrifstofubúnaði
 • Annast samskipti vegna mötuneytis og umsjón með skipulagningu þess í fjarveru matráðs
 • Annast og aðstoðar við undirbúning móttöku gesta, almennra funda og sér um innkaup veitinga ef þess er óskað
 • Aðstoðar við uppfærslu heimasíðu, samfélagsmiðla og ábendingakerfis
 • Er tengiliður sveitarfélagsins við forsvarsmenn bæjarhátíða sem haldnar eru í Fjarðabyggð og kemur að því að skipuleggja heimsóknir gesta þeim tengdu

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Framhaldsskólamenntun
 • Reynsla af þjónustu- og almennum skrifstofustörfum
 • Reynsla og þekking á notkun upplýsingatæknikerfa
 • Góð tungumálakunnátta og ritfærni
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
 • Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
 • Skipulagshæfni og sjálfstæði

Starfið gegnir þýðingarmiklu hlutverki í að veita íbúum góða og skilvikra þjónustu. Rík áhersla er lögð á gott viðmót og þjónustulund. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitarfélagsins við viðkomandi stéttarfélag.

Allar frekari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson, bæjarritari, í síma 470 9062 eða á netfanginu [email protected]

Umsóknarfrestur er til og með 15. Maí 2022 og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eftir miðjan maí. Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Fjarðabyggðar