Aðstoðarleikskólastjóri – Egilsstöðum

Aðstoðarleikskólastjóri óskast til starfa við leikskólann Tjarnarskóg á Egilsstöðum.
Leikskólinn Tjarnarskógur er 9 deilda leikskóli með 189 börn á tveimur starfsstöðum.
Tjarnarskógur horfir til fjölgreindarkenningar Howards Gardners í starfsaðferðum sínum
og einkunnarorð skólans eru: gleði, virðing, samvinna og fagmennska.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í að stjórna og leiða
gott faglegt starf í lýðræðislegu skólaumhverfi. Í Tjarnarskógi leggjum við áherslu á
samvinnu, nýtingu mannauðs og skapandi lausnaleit. Jákvæðni og lipurð í samskiptum
eru eiginleikar sem við metum mikils.

Menntun, reynsla og hæfni:
• Leikskólakennaramenntun
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg
• Stjórnunarreynsla í leikskóla mikilvæg
• Færni í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð tölvukunnátta.
• Góð íslenskukunnátta.

Starfssvið:
• Aðstoðarleikskólastjóri er aðstoðarmaður
leikskólastjóra og ber ásamt honum ábyrgð á
rekstri og faglegu starfi leikskólans.
• Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar
þá samkvæmt starfslýsingu hans.
• Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun
leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins.
• Sinnir þeim verkefnum sem varðar stjórnun
leikskólans sem yfirmaður felur honum hverju
sinni.

Hæfniskröfur byggja á 10. gr. laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við
leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008. Laun eru skv. kjarasamningi Félags stjórnenda
í leikskólum og launanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Upplýsingar veitir Sigríður Herdís Pálsdóttir leikskólastjóri, í símum 470-0650/470-0660/854-4585
eða á netfanginu [email protected] Nánari upplýsingar um Tjarnarskóg má einnig finna á
veffanginu: http://tjarnarskogur.leikskolinn.is

Æskilegt væri að umsækjandi ætti þess kost að hefja störf 1. júní nk. en það er þó ekki skilyrði.
Umsóknir um stöðuna skulu berast til Leikskólans Tjarnarskógar Skógarlöndum 5, 700 Egilsstaðir
eða á netfangið [email protected] Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2019. Umsókninni
skal fylgja greinargott yfirlit yfir störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau
verkefni eru sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna stjórnunarstarfi.

Deila