YFIRVERKSTJÓRI ÞÓRSHÖFN OG VOPNAFIRÐI

Nýtt starf yfirverkstjóra við þjónustustöðvar Vegagerðarinnar á Vopnafirði
og á Þórshöfn er laust til umsóknar.
Um 100% starf er að ræða og yfirverkstjóri skiptir tíma sínum jafnt á milli þjónustustöðvanna.
Yfirverkstjóri ber ábyrgð á rekstri og verkefnum þjónustustöðvanna.
Hann sér til þess að verkefni séu leyst samkvæmt verklagsreglum,
skipuriti og markmiðum Vegagerðarinnar.

Starfssvið
Almenn þjónusta og viðhald vega sem og vegbúnaðar á svæði þjónustustöðvanna. Viðhald og
þjónusta á malarvegum og bundnu slitlagi, umsjón með lagerhaldi og áhaldahúsi. Eftirlit og stjórnun
verkefna í sumarþjónustu sem og samskipti við verktaka. Eftirlit í vetrarþjónustu með
færð á vegum, upplýsingagjöf og stjórnun snjómoksturs í samvinnu við vaktstöð Vegagerðarinnar.
Samskipti og eftirlit með verktökum í vetrarþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám
• Marktæk reynsla af stjórnun
• Verkstjórnarnámskeið er æskilegt
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og Sambands stjórnendafélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2020.
Sótt er um starfið á vef Vegagerðarinnar www.vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni
sem óskað er eftir.

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Heimir Gunnarsson yfirmaður þjónustustöðva

([email protected] ) eða í síma 861 1437.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Deila