Verkefnastjóri við uppbyggingu háskólanáms á Austurlandi

Laust er til umsóknar staða verkefnastjóra iðn- og tæknifræðikennslu á Austurlandi. Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun í verk-, iðn- eða tæknifræði ásamt haldgóðri þekking á verkefnastjórnun. Sérstök áhersla er lögð á samskiptahæfni og frumkvæði þar sem viðkomandi þarf að vinna með fjölbreyttum hópi innan beggja háskólanna.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita forystu samstarfi HR/HA um nám á Austurlandi
 • Umsjón með nemendahóp HR/HA sem stundar nám í Háskólagrunni HR á Austurlandi
 • Kennsla í verkefna- og dæmatímum
 • Verkefni er tengjast uppbyggingu náms í iðn- og tæknifræði við HR/HA á Austurlandi

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði verk-, iðn- eða tæknifræði
 • Reynsla af kennslu æskileg
 • Frumkvæði og góð samskiptahæfni
 • Skipulags- og stjórnunarhæfni

Helstu fylgigögn með umsókn eru:

 • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf g kennslureynslu
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og röksetuðningur fyrir hæfni umsækjenda í starfið
 • Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjenda eftir því sem við á
 • Tilnefna skal tvo meðmælendur, æskilegt er að annar þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Verkefnastjórinn mun sinna samstarfi Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri um kennslu í Háskólagrunni HR á Austurlandi. Í því felst skipulag kennslu í samstarfi við frumgreinadeild HR, kennsla í verkefna- og dæmatímum ásamt áframhaldandi uppbyggingu á samstarfi HA og HR á Austurlandi.

Um er að ræða ráðningu til árs með möguleika á framlenginu í allt að tveggja ára ráðningu. Ráðið er í stöðuna frá og með 1. Júlí 2022 eða skv. samkomulagi. Næsti yfirmaður er forseti Viðskipta- og raunvísindasviðs HA. Starfsstöð verkefnastjóra er á Reyðarfirði.

Ófullnæjandi umsóknir eru ekki teknar til greina og áskilja háskólarnir sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Nánari upplýsingar um starfið veita Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar, [email protected], símanúmer 470 3800 og Ólafur Jónsson, verkefnastjóri, [email protected], símanúmer 460 8097.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 23.05.2022 og sótt er um starfið í gegnum vef Stjórnarráðsins: Stjórnarráðið | Verkefnastjóri við uppbyggingu háskólanáms á Austurlandi (stjornarradid.is)