Umsjónar- og eftirlitsmaður á Austursvæði

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Vegagerðin auglýsir eftir umsjónar- og eftirlitsmanni með nýframkvæmdum og viðhaldi á Austursvæði. Um er að ræða fullt starf á svæðisskrifstofunni á Reyðarfirði.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Verk- eða tæknifræðimenntun er kostur
 • Reynsla af ámóta störfum er kostur
 • Reynsla af umsjónar- og eftirlitsverkefnum er kostur
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
 • Frumkvæði og faglegur metnaður
 • Skipulögð og öguð vinnubrögð í starf
 • Góð tölvukunnátta
 • Góð íslenskukunnátta

Starfssvið

 • Við erum að leita eftir umsjónar- og eftirlitsmanni sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi verkefni.
 • Umsjón- og eftirlit með framkvæmda- og viðhaldsverkefnum.
 • Áætlanagerð, tæknilegur undirbúningur og eftirfylgni með framkvæmdum.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu.

Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Sveinsson svæðisstjóri Austursvæðis, í síma 522 1000 og tölvupósti, netfang [email protected]
Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2021.

Áhugasamir eru beðnir að sækja um starfið á www.vegagerdin.is

Deila