SÉRKENNSLUSTJÓRI VIÐ LEIKSKÓLANN DALBORG

Leikskólinn Dalborg auglýsir lausa til umsóknar stöðu sérkennslustjóra. Leikskólinn er fjögurra deilda leikskóli fyrir börn frá eins árs aldri. Við erum „Skóli á grænni grein“  og vinnum eftir uppbyggingarstefnunni  Uppeldi til ábyrgðar.

Starfssvið:

 • Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólanum, annast frumgreiningu og ráðgjöf til starfsmanna
 • Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu
 • Veitir foreldrum barna sem njóta sérkennslu, stuðning, fræðslu og ráðgjöf
 • Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur honum
 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og fræðslu- og frístundastefnu Fjarðabyggðar

Menntun, reynsla og hæfni:

 • Leikskólakennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
 • Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum æskileg
 • Reynsla af starfi með börnum á leikskólaaldri
 • Góð færni í samskiptum
 • Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátt

Frekari upplýsingar:

 • Um er að ræða 100% starf
 • Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í ágúst
 • Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2022

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar gefur Þórdís Mjöll Benediktsdóttir, leikskólastjóri í síma 476-1341 eða thordismb@skolar.fjardabyggd.is og einnig Helena Rós Rúnarsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri í síma 476-1341 eða á helena@skolar.fjardabyggd.is

Sótt er um starfið á ráðningavef Fjarðabyggðar starf.fjardabyggd.is með því að smella hér