Sérkennslustjóri við Eyrarvelli Neskaupstað

Leikskólinn Eyrarvellir auglýsir stöðu sérkennslustjóra til eins árs. Leikskólinn er sex deilda leikskóli fyrir börn frá eins árs aldri. Við erum „Skóli á grænni grein“  og vinnum eftir uppbyggingarstefnunni  Uppeldi til ábyrgðar.

Um er að ræða 100% starf

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15 ágúst eða eftir samkomulagi

Starfið hentar jafnt konum sem körlum

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólanum, annast frumgreiningu og ráðgjöf til starfsmanna
 • Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu
 • Veitir foreldrum barna sem njóta sérkennslu, stuðning, fræðslu og ráðgjöf
 • Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur honum
 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og fræðslu- og frístundastefnu Fjarðabyggðar
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Leikskólakennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
 • Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum æskileg
 • Reynsla af starfi með börnum á leikskólaaldri
 • Góð færni í samskiptum
 • Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

 

Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst 2022

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar gefur Halla Höskuldsdóttir, leikskólastjóri í síma 477-1485 eða [email protected] og einnig Jóhanna Smáradóttir, aðstoðarleikskólastjóri í síma 477-1462 eða á [email protected]

Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila.