SÉRKENNARI VIÐ NESSKÓLA

Laus er til umsóknar staða sérkennara við Nesskóla. Leitað er að metnaðarfullum og skapandi einstakling sem eru tilbúnir að ganga til liðs við samhentan hóp starfsfólks.  Skólinn er skipaður góðu fagfólki og þar ríkir jákvæðni og góður starfsandi. Við Nesskóla stunda um 218 nemendur nám. Skólinn er staðsettur í glæsilegu húsnæði þar sem einnig eru til húsa bókasafn staðarins og tónlistarskóli. Leitað er eftir kennurum til að sinna umsjónarkennslu á yngsta- og miðstigi skólans. Um er að ræða 80-100% starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf 1.ágúst 2022.

Helstu verkefni:

 • Vinnur að uppeldi og menntun barna samkvæmt aðalnámskrá
 • Teymisvinna vegna nemenda með sérþarfir
 • Einstaklingsmiðuð kennsla
 • Vinnur að gerð einstaklingsnámskrár, áætlanagerð og mati á námi barna með sérþarfir í samvinnu við kennara
 • Ráðgjöf til kennara og foreldra varðandi nám, kennslu og leiðir
 • Aðlögun námsefni

Menntun, hæfni og reynsla: 

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Að lágmarki 90 námseiningar á einu námssviði aðalnámskrár og menntunarfræði grunnskóla
 • Framhaldsnám í sérkennslufræðum eða önnur sambærileg framhaldsmenntun æskileg
 • Faglegur metnaður, frumkvæði í starfi og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
 • Góð íslenskukunnátta er skilyrði
 • Góð samskiptahæfni
 • Reynsla af teymiskennslu æskileg
 • Vera tilbúinn að fylgja stefnu skólans, að vinna með öðrum og um leið búa yfir frumkvæði og getu til að vinna sjálfstætt

Starfslýsing sérkennara – endanleg útgáfa staðfest.pdf

Í skólanum eru um 218 börn í 1. – 10. bekk. Kennt er í anda Byrjendalæsis og Orði of orði og áhersla lögð á fjölbreytta kennsluhætti.  Leitað er að þroskaþjálfa sem eru reiðubúnir til að ganga til liðs við samhentan hóp starfsfólks þar sem áherslan er lögð á samstarf og samvinnu.

Skólastarf Nesskóla miðast að því að efla hvern einstakling í námi og starfi með fjölbreyttum kennsluaðferðum með áherslu á list- og verkgreinar. Neskaupstaður er í Fjarðabyggðar þar sem góðar samgöngur liggja til allra átta. Stutt er í ósnortna náttúru og fjölbreytta afþreyingamöguleika.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Karen Ragnarsdóttir skólastýra Nesskóla, s. 477-1124, netfang [email protected]

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Umsóknarfrestur er til 15. maí

Sótt er um starfið á ráðningavef Fjarðabyggðar starf.fjardabyggd.is með því að smella hér