Sálfræðingur á fjölskyldusviði Múlaþings

Laus eru til umsóknar tvö stöðugildi sálfræðinga á fjölskyldusviði Múlaþings. Um framtíðarstörf er að ræða.

Múlaþing auglýsir lausa til umsóknar tvær 100% stöður sálfræðinga á fjölskyldusviði. Á fjölskyldusviði Múlaþings er rík áhersla á forvarnir og snemmtæka íhlutun með virku samstarfi fjölbreytts hóps fagaðila í teymum m.a. í Austurlandslíkaninu.

Verkefnin eru fjölbreytt, m.a. mun viðkomandi taka þátt í að:

 • Veita sálfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla.
 • Sinna athugunum, greiningu og ráðgjöf vegna nemenda í leik- og grunnskólum.
 • Annast eftirfylgd og mat á árangri í samstarfi við starfsfólk og foreldra.
 • Veita starfsfólki leik- og grunnskóla, fræðslu, stuðning og ráðgjöf.
 • Vinna að forvörnum og fjölþættri ráðgjöf í teymum fagaðila m.a. í Austurlandslíkaninu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi.
 • Reynsla af starfi í skólaþjónustu er æskileg.
 • Áhugi á virkri þátttöku í teymistarfi.
 • Góð málakunnátta og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti.
 • Góð samskipta- og skipulagshæfni.
 • Góð þjónustulund og öguð vinnubrögð.
 • Sjálfstæði, frumkvæði og metnaður í starfi.