Næturvaktir í stoðþjónustu

Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar óskar eftir starfsmanni á næturvaktir á heimili fatlaðs barns á Reyðarfirði.

Um er að ræða 2-3 næturvaktir í viku eða eftir samkomulagi við foreldra.

Stoðþjónusta gegnir því mikilvæga hlutverki að aðstoða fatlað fólk við athafnir daglegs lífs. Rík áhersla er lögð á kærleiksríka nálgun þar sem starfsmaður myndar tengsl, skapar öryggi og vinnur með einstaklingnum á þeirra forsendum.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Þjónustulund og jákvæðni í starfi
  • Hlýlegt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
  • Frumkvæði, sjálfstæði og samviskusemi
  • Góð kunnátta í íslensku
  • Bílpróf æskilegt
  • Hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2022 og sótt er um starfið á ráðningarvef Fjarðabyggðar. https://starf.fjardabyggd.is/storf/

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður búsetuþjónustu, Anna H. Árnadóttir – [email protected]