Heilbrigðisstofnun Austurlands

LAUS STÖRF
• Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu, Egilsstaðir
• Deildarstjóri bókhaldsdeildar / Aðalbókari, Neskaupstaður
• Aðstoðarmatráður í eldhús HSA, Seyðisfjörður
• Geislafræðingur, Neskaupstaður
• Sjúkraþjálfari, endurhæfingardeild HSA, Neskaupstaður

Nánari upplýsingar um störfin og rafrænt umsóknarform er að finna á vef HSA www.hsa.is
undir flipanum Laus störf. Einnig birt á starfsauglýsingavef ríkisins www.starfatorg.is.

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin
þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús
Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins.
HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Deila