Bókari Síldarvinnslunnar í Neskaupstað

Bókari er staðsettur á skrifstofu félagsins í Neskaupstað

Helstu verkefni og ábyrgð
  • Bókari sér um færslu bókhalds, VSK skilum og tekur þátt í afstemmingum og uppgjörsvinnu í samstafi við stafsmenn fjármálasviðs.
Menntunar- og hæfniskröfur
  • Háskólamenntun tengd rekstri/viðskiptum eða önnur menntun sem nýtist starfi
  • Haldbær reynsla af bókhaldsvinnu
  • Þekking á Excel og bókhaldskerfum og góð almenn tölvufærni. Þekking á Navision er kostur.
  • Færni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
  • Nákvæmni og vandvirk vinnubrögð
Fríðindi í starfi
  • Heilsufarskoðun
  • Heilsustyrkur